Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Demizon.sk
REMESPORT, s.r.o.
F. Urbánka 1892
020 01 Púchov
Telefón:
0948 960 060 , 0948 778 080

Kontaktný formulár

Kontakty:

Kontakty:
Telefón: 0424632323, 0907029227
Email: info@demizon.sk
Fakturačná adresa:
REMESPORT, s.r.o.
F. Urbánka 1892
020 01 Púchov

IČO: 36 352 250
DIČ: 2022149030
IČ DPH: SK2022149030

Sme platcom DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vložka číslo 16540/R, oddiel s.r.o

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08